Vad är coaching?

Coaching är en samtalsmetod som består främst av frågeställningar för att du själv ska hitta dina egna svar. Frågor som; Vad vill du förändra? Hur är ditt liv på en skala från 1-10? Vad är bra och dåligt i ditt liv? Har du ett mål? Tror du det är möjligt att uppnå? Någonstans där börjar vi!

Om du vet innan vad du vill ha hjälp med så går det bra, men du behöver absolut inte veta det! ALLA har nytta av en coach. Även om man känner sig väldigt nöjd med sitt liv finns alltid saker som kan öka livskvalitén ytterligare om man förändrar, adderar eller raderar.

Kanske känner du att något skaver men vet inte vad? Då hjälper jag dig att hitta grundorsaken. Jag hjälper dig att lyfta fram saker som du idag inte är medveten om, låter dig se saker ur nya perspektiv, vänder ut och in på det och hittar ett första steg till förändring som känns bra för dig.

Jag utgår alltid ifrån var du befinner dig här och nu. Jag ägnar mig inte särskilt mycket åt att gräva i det förflutna, för det är ju inte längre här. Livet är NU. Inte förut, eller sedan. Jag tror att vi alltid har alla de svaren vi behöver inom oss, men att vi ibland behöver någon som ställer de rätta frågorna till oss så att vi kan hitta svaren.

Hur går det till?

Samtalen sker via chatt på gratisappen Skype. Mitt användarnamn fås vid bokning. Samtalen pågår i 30 minuter. Under denna tid hittar vi 1-3 saker i ditt liv att jobba med och du får alltid 1-2 stärkande läxor eller uppgifter inför framtiden. Dessa uppgifter diskuterar och utvärderar vi följande samtal (om du väljer att fortsätta samtalen).

Jag har självklart tystnadsplikt.

Var har du utbildat dig?

Jag är Diplomerad Livscoach utbildad av Kjell Haglund år 2017, kjellhaglund.se

Vad kostar det?

Samtalen kostar 200 kr per gång (30 minuter).
Att lägga 200 kronor på ett coachsamtal istället för en ny tröja eller ett restaurangbesök kan förändra hela ditt liv! 

Kostnaden betalas via företagsswish eller bankgiro och ska vara betald innan starttiden för samtalet. Blir du inte nöjd med samtalet får du självklart pengarna tillbaka. Betalningsdetaljer fås vid bokning.

Avbokning

Avbokning sker senast 24 timmar innan din bokade tid, annars blir du skyldig att betala för samtalet.

Hur ofta och hur många?

Varannan vecka brukar vara en bra intervall mellan samtalen. Om din situation är akut och du behöver tät hjälp kan det behövas ett samtal i veckan, medan du tvärtom kan behöva flera veckor emellan om du får större läxor och uppgifter. Hur många samtal du behöver beror helt på din situation och vad du vill ha hjälp med. Om det är en specifik sak du vill ha hjälp med kanske det inte behövs mer än 1-3 samtal, men vill du ha grundläggande förändring i ditt liv skulle jag säga minst 5 gånger, oftast mellan 8-10 gånger. Efter 10 gånger ska du garanterat kunna flyga med dina egna vingar.